Category «Tahun Persatuan»

MAKNA LOGO TEMA 2018 “TAHUN PERSATUAN” KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

“AMALKAN PANCASILA: KITA BHINNEKA, KITA INDONESIA” 1. Bentuk oval adalah simbol dari ikatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kokoh-kuat. Pelbagai unsur dalam konfigurasi oval membentuk: a) telur yang telah pecah menetas sebagai tanda kebangkitan bangsa Indonesia yang bersatu dan siap mengalahkan pelbagai kepentingan yang hendak memecah-belah; b) Siluet Bunda Maria yang mendekap burung Garuda …

Share